Specializuotos pagalbos teikimo procesas

Specializuotos pagalbos teikimo procesas

  AMMKC gavęs iš policijos pareigūnų informaciją apie smurto atvejį ir smurtą artimoje aplinkoje patyrusio asmens susisiekia su smurtą patyrusiu asmeniu ir pasiūlo pagalbą, kad įveiktų kritinę būklę: išsiaiškina esamą padėtį ir emociškai palaiko, informuoja apie tolesnės pagalbos teikimą ir individualaus pagalbos priemonių plano sudarymą.  

      Besikreipiančios moterys čia priimamos kaip „tiesiog moterys“, tikima jų istorijomis. Moteriai pageidaujant, krizių centro darbuotojos imasi atstovavimo interesams bei tarpininkavimo institucijose. AMMKC vadovaujasi ideologine nuostata, kad sveika visuomenė visuomet yra aukos, nukentėjusiojo pusėje. Vadovaujantis šia nuostata, ginami kiekvienos nukentėjusios nuo smurto moters teisėti interesai, stengiamasi suteikti jai jėgų pasipriešinti smurtui.

      Pagal susitarimą su smurtą patyrusiu asmeniu, pasitelkdamas kitas pagalbas smurto artimoje aplinkoje teikiančias organizacijas ar specialistus, AMMKC  suteikia juridinę pagalbą,  suteikia psichologinę pagalbą, kad įveiktų kritinę būklę,  informuoja visais rūpimais klausimais ir konsultuoja, organizuoja ar tarpininkauja, kad tolesnę pagalbą teiktų kitos institucijos.  Taip pat AMMKC jei asmuo pageidauja, tarpininkauja, kad smurtą patyrusiam asmeniui būtų suteikta medicininė pagalba.

      AMMKC centras kaupia, atnaujina duomenis apie smurtą patyrusius asmenis ir aptarnaujamoje teritorijoje esamas įstaigas ar organizacijas, teikiančias pagalbą smurtą patyrusiems asmenims. AMMKC centras skelbia informaciją visuomenei apie savo veiklą ir teikiamą pagalbą.

       AMMKC siekdamas suteikti ilgalaikę pagalbą smurtą patyrusiam asmeniui, bendradarbiauja su savivaldybių ar nevyriausybinių organizacijų krizių centrais, teikiančiais apnakvyndinimo ar apgyvendinimo paslaugas, su socialinių paslaugų įstaigomis, policija, sveikatos priežiūros įstaigomis, juridinę pagalbą teikiančiomis institucijomis.