Specializuotos pagalbos centras

Specializuotos pagalbos centrai Lietuvoje pradėjo veikti po LR Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo priimto 2011 m. gegužės 26 d. Nr. XI-1425, įsigaliojusio 2011 m. gruodžio 15 d. Šiuo įstatymu siekiama ginti asmenis nuo smurto artimoje aplinkoje, kuris dėl jo žalos visuomenei priskiriamas prie visuomeninę reikšmę turinčių veikų, greitai reaguoti į iškilusią grėsmę, imtis prevencijos priemonių, taikyti apsaugos priemones ir teikti tinkamą pagalbą. Smurtas artimoje aplinkoje yra žmogaus teisių ir laisvių pažeidimas.Šis įstatymas apibrėžia smurto artimoje aplinkoje sampratą, nustato smurto artimoje aplinkoje subjektųteises ir atsakomybę, prevencijos priemonių įgyvendinimą, pagalbos smurto artimoje aplinkoje atveju teikimą ir apsaugos priemonių smurtą patyrusiam asmeniui taikymą. Vaiko apsauga nuo smurto reglamentuojama šiame įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

Įsigaliojus šiam įstatymui ir Asociacija Alytaus miesto moterų krizių centras tapo Specializuotos pagalbos centru, kaip turintis daugiametę darbo patirtį smurto artimoje aplinkoje srityje, teikiant pagalbą smurtą patyrusioms moterims. Tokie centrai teikia specializuotą kompleksinę pagalbą: informavimą, specializuotą psichologo ir teįsiniko konsultavimą, palaikymą, tarpininkavimą institucijose bei atstovavimą nukentėjusiojo interesams. Šios pagalbos tikslas – aukos interesams.

Tiek statistikos duomenimis, tiek remiantis praktika stebima tendencija jog dažniausia smurto artimoje aplinkoje auka tampa moteris, bei šeima. Iš esmės  Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo tikslas yra apsaugoti moterį nuo šeimoje patiriamo smurto suteikiant jai specializuotą kompleksinę pagalbą norint ją įgalinti keisti savo gyvenimo aplinkybes ir nutraukti dažnai šeimoje vykstantį sisteminį smurtą.

Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas (nuoroda į https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.400334)

Projektą remia

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA