Teikiamos paslaugos

Teikiamos paslaugos:

 • Nukentėjusiųjų konsultavimas, tarpininkavimas, atstovavimas, palydėjimas.
 • Veiksmų ir pagalbos priemonių plano sudarymas ir įgyvendinimas.
 • Intensyvi krizių įveikimo pagalba.
 • Asmeninės ir šeimos konsultacijos.
 • Psichosocialinė pagalba.
 • Specializuota psichologo konsultacijos.
 • Specializuota psichoterapinė pagalba.
 • Specializuota teisininko konsultacijos.
 • Pagalba ikiteisminio proceso metu.
 • Pagalba teisminio proceso metu.
 • Pagalba rengiant dokumentus, pažymų išdavimas.
 • Konsultavimas užsienyje gyvenančių aukų, bendradarbiaujant su vietos NVO.
 • Nukentėjusiojo motyvavimas ir įgalinimas.
 • Priklausomybių specialisto konsultacijos.
 • Mokymai tiek aukoms, tiek kitiems socialinės srities specialistams.
 • Prevencinė, projektinė veikla.