Smurtas artimoje aplinkoje

Smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims, pagalba teikiama telefonu:
Lietuvoje +370 700 55516
Alytaus apskrityje +370 611 08596, +370 60813236